Hoppa till innehållet

Vad är en arbetsmiljöutredning?

Om det finns brister i arbetsmiljön på en arbetsplats så ställs det krav på att arbetsgivaren gör en utrednig för att så svar på var bristen eller bristerna finns. När detta är klarlagt så ska arbetsgivaren åtgärda de brister som har identifierats. Vid allvarliga tillbud och olyckor ställs det också krav på att arbetsgivaren ska utreda orsaken till att händelsen uppkommit.

By Formsmedjan. Powered by YAGO.