Hoppa till innehållet

Hur är det att jobba som arbetsmiljöinspektör?

Arbetsmiljöinspektör är en roll som finns inom Arbetsmiljöverket och inspektörens uppdrag är att kontrollera efterlevnaden av de arbetsmiljöregler som finns för arbetsplaserna för att förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en god arbetsmiljö.

By Formsmedjan. Powered by YAGO.