Hoppa till innehållet
10 maj 2019

Så funkar det med sommarjobb

Semestern närmar sig – men inte för alla. Varje sommar får många barn och ungdomar sin första fot in i arbetslivet. Vad är det då för regler som gäller för sommarjobb och feriearbeten för minderåriga?

Här har vi några tips till både dig som arbetsgivare och till dig som förälder till feriearbetarna, med lite extra fokus på de vanligaste branscherna. Längst ned i texten tipsar vi om fördjupande läsning.

Vad ska man tänka på innan?

Er nya vikarie ska få en grundlig introduktion till arbetet och tydliga rutiner att förhålla sig till. En handledare ska utses och en bedömning att personen är lämpad för arbetet ska göras. Tänk på att kontinuerligt göra riskbedömningar.

Hur funkar det med arbetstider?

Den minderåriga får arbeta maximalt 8 timmar/dag, 40 timmar/vecka. Det är minst 12 timmars nattvila som gäller, och 36 timmar eller två dagars sammanhängande veckovila. Arbetsdagen får inte förläggas när som helst. Det som gäller är mellan kl. 06.00-22.00 eller 07.00-23.00.

Några vanliga situationer man kan ställas inför:

1. Arbete med människor
För till exempel vård och omsorg finns speciella regler. Finns det någon risk för allvarlig smitta? Minderåriga får sköta lättare uppgifter inom till exempel demensvård, som städning eller mer sociala aktiviteter, men inte vårda personer med demens.

2. Användning av maskiner (t.ex .inom kök, industri, verkstad)
Det finns särskilda regler för vilka maskiner minderåriga får använda. Se till att de arbetsuppgifter och moment som delegeras är tillåtna. Dessa anges i AFS 2012:3 (Arbetsmiljöverket, Minderårigas arbetsmiljö).

3. Byggarbetsplatser
Här finns många saker att ta i beaktning. Moment som involverar kemiska ämnen, arbeten på hög höjd och att vistas på platser där risk för olyckor finns kräver säkerhetsrutiner och noggranna instruktioner. Här finns begränsningar för vilka maskiner som får användas, se AFS 2012:3.

4. Hotell- och restaurangverksamheter
Precis som för byggbranschen finns det risk för skador här. Varma plattor eller olja samt vissa ämnen är viktigt att se upp för. Även berusade personer kan röra sig i miljöer där alkohol serveras – kan personen hantera detta?

5. Kassaarbete eller hantering av pengar
Pengar eller värdeföremål är ett stort ansvar och kan upplevas som jobbigt. Är personen mogen att hantera detta? Minderåriga ska och får inte heller transportera pengar.

6. Öppning och stängning av verksamhet
Är personen mogen att utföra detta moment själv eller bör en annan person vara med som stöd?

7. Tunga lyft eller trånga utrymmen
Kan eller har personen kunskap att göra tunga lyft? För en person som fortfarande växer kan sådana moment dessutom vara riskfyllda.

Källa: Arbetsmiljöverkets bok ”Om minderårigas arbetsmiljö” (H453)

Behöver du fördjupad kunskap om arbetsmiljöarbete eller -lagstiftning? Kontakta HRZ genom vårt kontaktformulär.

 


Kontakta HRZ

Fält markerade med * är obligatoriska fält.
Laddar RSS...

Laddar RSS...

Laddar RSS...
By Formsmedjan. Powered by Yago