Hoppa till innehållet
13 augusti 2019

Har du koll på ditt arbete mot diskriminering och kränkande särbehandling?

Nu ska arbetsgivare bli bättre på att motverka diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, enligt en satsning från regeringen.

Dryga hälften av arbetsgivarna har inte koll på de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen – det visar en undersökning som Diskrimineringsombudsmannen gjort. Dessa trädde i kraft 2017 och innebär krav på att arbetsgivaren måste vidta aktiva åtgärder. Regeringen satsar just nu på ökad kännedom och kunskap om diskrimineringsfrågorna och DO har fått i uppdrag att öka kännedomen om de nya bestämmelserna.

DO och Arbetsmiljöverket har också fått i uppdrag att informera arbetsgivare om hur man kan motverka diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. En del i uppdraget är att sprida en digital plattform om hur man kan förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen som DO och Arbetsmiljöverket utvecklade under förra året.

Vilka är diskrimineringsgrunderna?

DO omnämner sju olika diskrimineringsgrunder. Dessa är: Kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder och sexuell läggning.

Vad är kränkande särbehandling?

Så här definierar Arbetsmiljöverket kränkande särbehandling: Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Vilka är dina skyldigheter som arbetsgivare?

Här är några saker som du som arbetsgivare måste ha i åtanke. 

  • Kränkande särbehandling får inte accepteras – och det ska du vara tydlig med.
  • Det ska finnas rutiner för att hantera kränkande särbehandling.
  • Inträffar något? Du måste utreda händelsen.
  • Vidta åtgärder! Finns det arbetsmiljöförhållanden som kan leda eller har lett till kränkande särbehandling så måste du agera.

 

Behöver du fördjupad kunskap om arbetsmiljöarbete eller -lagstiftning? Kontakta HRZ genom vårt kontaktformulär.

 

Läs mer:

Arbetsmiljöverket, Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Diskrimineringsombudsmannen, Arbetsgivarens aktiva åtgärder.

Pressmeddelande från regeringen, Storsatsning kring diskrimineringsfrågorna.

By Formsmedjan. Powered by YAGO.