Hoppa till innehållet
11 maj 2020

Remiss: Förslag på tillfälliga föreskrifter

Arbetsmiljöverket har idag lagt ut en remiss för särskilda bestämmelser om vissa kontroller och besiktningar med anledning av restriktioner till följd av sjukdomen covid-19.

Arbetsmiljöverket föreslår i remissen att genom tillfälliga föreskrifter öppna för att senarelägga vissa medicinska kontroller, förlänga provningsintervallet för skänkar och slaggbuttar till 24 månader, ge möjlighet att göra undantag från kravet på kompetens vid återkommande besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, samt ge möjlighet att senarelägga återkommande kontroll av trycksatta anordningar i klass A eller B och bedömning av övervakning av pannor i klass A eller B.

Du kan läsa remissen på av.se genom att klicka på länken.

https://www.av.se/globalassets/filer/remisser/2020-023362-remiss-forslag-pa-tillfalliga-foreskrifter-om-covid-19.pdf

 

By Formsmedjan. Powered by YAGO.