Hoppa till innehållet

Krisledning

Hur är Er organisation rustade för att hantera en allvarlig händelse i verksamheten?

Just nu tar HRZ fram ett material för att hjälpa ett medelstort företag, med verksamhet över hela landet, att hantera olika typer av allvarliga händelser i deras verksamhet.

Den utsedda gruppen för krisledning ska utbildas och tränas i sitt arbete och när det är klart så sker en utverdering av deras fastställda Nödlägesplan.

By Formsmedjan. Powered by YAGO.